Bijkomende informatie over het belang, de aard en de voorwaarden van uitwisseling medische gegevens vindt U hier:

folder_opt-in

Hieronder vindt U het registratieformulier aangaande het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners, in het Week-end en bij de vakantie van de eigen arts. Deze uitwisseling betekent een aanzienlijke meerwaarde. We raden U dan ook aan dit formulier in te vullen en toestemming te geven. U geeft hiermee dan de toestemming dat Uw medische gegevens mogen uitgewisseld worden met andere zorgverleners

toestemmingsformulier uitwisseling medische informatie