Inzage in eigen dossier

Via deze link kan U terecht in het patientenportaal, waar U gegevens uit uw dossier kan raadplegen.

Wanneer U hiervan gebruik wenst te maken, dan dient U eerst contact op te nemen met de praktijk zodat we uw account kunnen activeren.

portaal

inzage in uw medisch dossier