De huisarts en Uw eigen risico

Huisartsenzorg valt niet onder Uw eigen risico. Dat wil zeggen alle telefoontjes, consultaties en visites. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners. Er hoeft voor deze zorg dus GEEN eigen bijdrage te worden betaald.

Wat valt WEL onder Uw eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, als de huisarts U verwijst naar de specialist, of als de huisarts medicatie toedient, dan vallen deze extra onderzoeken en de honoraria van de specialist WEL onder Uw eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor deze onderzoeken of specialisten honoraria bij U in rekening worden gebracht.

De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. De huisarts kan ook meestal geen invloed uitoefenen op de extra onderzoeken die andere zorgverleners bij U bijkomend in rekening brengen. En ook is de huisarts er niet van op de hoogte of U eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen, o.a. omdat dit vaak van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar verschilt. In geval van twijfel dient U dit zelf ten allen tijde bij U zorgverzekeraar na te vragen.