Bij levensbedreigende situaties:

In echt acute levensbedreigend situaties kunt U best direct  112  bellen.  De mensen achter het landelijke noodnummer kunnen direct alle benodigde hulpdiensten inschakelen, zoals de politie, de brandweer, de ambulance of de huisarts.

Bij zeer dringende gevallen kan U tijdens kantooruren ook de huisartspraktijk bellen : sinds de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale kan dat via hetzelfde nummer als het gewone praktijknummer, meer bepaald :

040 – 242 06 20  en daarna toets 1 voor zeer dringende medische hulp intoetsen.

Zorg buiten kantooruren:

Buiten kantooruren belt U de spoedpost. Na 17 u tot de volgende ochtend 8 u, in het Week End en op feestdagen kan U terecht bij de Centrale huisartspost (Spoedpost) in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven

Telefoonnummer : 088 8765151

De spoedpost is alleen bedoeld voor dringende gevallen, dwz. voor zaken die niet tot de volgende ochtend of tot na het Week End / na de feestdag kunnen wachten.

Tijdens vakanties, nascholing en op woensdagmiddag:

Waargenomen wordt meestal door Huisartspraktijk Dekkers, tel. 040-243 00 01

Het telefoonnummer van de waarnemende praktijk hoort U ook door onze praktijk op te bellen en het antwoordapparaat te beluisteren. Hier staat dan alle informatie op vermeld.