Als U op werkdagen het nummer van de praktijk belt, krijgt U altijd een assistente aan de telefoon. Zij helpt U verder of verbindt u door met de huisarts.

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken ( na overleg met de huisarts) en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhalingsrecepten. Als U belt om een afspraak te maken dan zal de assistente U meestal vragen naar de aard van uw klacht, dit om het spreekuur zo efficiënt mogelijk te kunnen indelen en voorrang te verlenen aan de meest dringende klachten. De assistente heeft genoeg ervaring, krijgt instructies en overlegt dagelijks met de arts zodat ze het spoedeisende karakter van uw vraag kan inschatten.

Voor het maken van afspraken of het aanvragen van recepten zijn vaste tijdens waarop U kunt bellen:

Afspraken voor consulten kunt U maken tot 11.45 u. ( als U grote kans wil maken om dezelfde dag nog gezien te worden, dan raden we U echter aan om vóór 11 u te bellen ) – Afspraken voor visites kunt U maken tot 11 u

– Als U herhaalrecepten wil bestellen via de assistente, dan willen we U vragen om dit tussen 10 u en 11.30 u te doen. Het recept ligt dan vanaf 14 u klaar bij de apotheek. ( U kan de recepten ook via de receptenlijn bestellen, maar dan ligt het pas de volgende werkdag na 14 u klaar bij de apotheek )

Uitslagen kan U opvragen tussen 14 u en 16 u `s middags.

–  Voor antwoorden op vragen die U in de ochtend aan de assistente heeft gesteld en waarop de assistente niet direct een antwoord kon geven, maar eerst moest overleggen met de arts, kan u ook tussen 14 u en 16u opbellen.

Tussen 11.45 u. en 14 u. en tussen 16 u. en 17 u. is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Dit wegens middagpauze en assistente taken / assistente spreekuur. U kan ons dan alleen bereiken via het spoednummer van de praktijk.                                                                           In geval van zeer dringende medische hulp belt U dan het gewone praktijknummer, dus het telefoonnummer 040 – 242 06 20, en toets daarna 1 in voor “zeer dringende medische hulp”.  We willen nadrukkelijk vragen om dit te respecteren en ons op deze tijden alleen op te bellen in geval van echte spoedsituaties, daar dit anders onze gewone praktijkwerking ernstig verstoort.